About Me

My photo

My life is very simple. "I just wanna live while I am alive..." :-)

13 February 2018

V-neck Pullover, or Stone Flower
I was focused on this pattern knitting so much that hardly can remember what thoughts crossed my mind while working. Because as soon as I started pondering over some subject, the next step became unravelling the piece or untangling the yarn. But to have clean empty brain is not easy and time after time it was filled with some considering about different stuff anyway.
For example, why I was so stuck to this yarn as if my fail with the previous project forced me to prove that any yarn cannot be cleverer than I. Or if it is worth changing the name of this Idril pattern from Jenifer Wood as it is pretty known among the knitters. Or why while I was waiting in the queue, people were surprised to see me knitting although this craft is very wide spread here. Or why instead of some simple and easy pattern I yet chose this one with absolutely new for me technique of knitting a puller down from the neck in a one single piece. Or why this colour is so popular now and named "succulent" (I learned that from a awesome inspiring video from Lion Brand) despite it mostly reminds me a sea in cold but sunny winter weather. Then I thought as I already have the project named in this latter way, so let it be succulent. Finally, I like the idea of that flower on some reason.


Пуловер з вирізом мисом "Кам'яна квітка"


Я була настільки зосереджена на плетінні цієї моделі, що навряд чи можу згадати, які думки роїлися в моїй голові під час роботи. Оскільки щойно я починала над чимось замислюватися, наступне, що доводилося робити - розпускати роботу або розплутувати пряжу. Але мати чистий пустий мозок не так вже і легко, тож час від часу він все одно наповнювався міркуваннями різного штибу.
Наприклад, чому  я так прикипіла до цієї пряжі, наче після невдачі з останнім проектом маю доводити, що жодна пряжа не може бути розумнішою за мене. Або чи варто змінювати назву цієї моделі Idril від Jenifer Wood, оскільки вона доволі знайома серед в'язальниць. або чому, поки я плела сидячи у черзі, люди дивувалися на мене, хоча цей від рукотворів у нас дуже поширений. Або чому замість простої і легкої моделі я обрала пуловер з абсолютно для мене новою технікою плетіння від горловини вниз однією деталлю. Або чому цей колір зараз такий популярний і називається "сукулент" (про це я дізналася з чудового надихаючого відео від Lion Brand) хоча особисто мені він переважно нагадує море в холодну, але сонячну зимову погоду. Потім я подумала, що оскільки робота з цією останньою назвою у мене вже є, то нехай буде сукулент. Зрештою, мені подобається ідея тієї квітки.

I had to think much before started knitting the model because the pullover made of Turkish half wool will never look the same as the one made of merino, cashmere and silk blend. But then I thought it had never been an issue as I always knit with only affordable yarns. 
So.. On the first stage, before locking the piece in the round, the photos from Ravelry projects were very helpful. I even think I would still stay on those steps without them.
Перед тим як починати роботу, варто було добре поміркувати, тому що пуловер сплетений з турецької напіввовни ніколи не виглядатиме так само як зроблений з суміші мериносової вовни, кашеміру та шовку. Але потім мені спало на думку, що це для мене ніколи не було перешкодою оскільки я завжди використовую лише пряжу, яку можу собі дозволити. 
Отже... На першому етапі, до з'єднання роботи у коло, мені дуже допомогли фото проектів на Ravelry. Я навіть думаю, що без них я б і досі на тому етапі залишалася.


The next confusing moment happened when adding the stitches for the cabled part. I couldn't add the right number of the stitches evenly and unpicked the piece few times. In fact these cables are functioning like rib and I thought this part will have better fitting. But if I wanted to get that I had to recount the stitches to make some decreasing before waist line and then come back to the initial number of stitches to the bottom. I didn't do that so the pullover has some comfortable ease. I also didn't make any increasing to widen it. it would be not good for my hips.
Наступний момент, що мене збентежив, трапився коли додавала петлі для плетіння частини з "косами". Ніяк не могла додати їх рівномірно і необхідну кількість, тому розпускала декілька разів. Фактично, ці "коси" виконують роль "гумки", тому я гадала , що пуловер матиме краще прилягання. Але якщо мені цього хотілося, варто було убавити декілька петель до лінії талії, а потім до низу додати до початкової кількості петель. Я цього не зробила тому пуловер має зручний вільний силует. Я також не робила жодних добавок для розширення виробу, для моїх стегон це було б не дуже добре.

3 February 2018

Quick Ring, or Indulging My Hands

The other days new a theory about my wish to make rings occurred to me. Once upon a time I mentioned that had never liked wearing rings and it was absolutely true at that moment. But during my beading activity my attitude surely changed. Under the label "rings" anybody can see several projects of the kind and most of those items I even wear with pleasure time after time.
And what is my new theory? Now I think my hands just deserve to be pampered with a little present as the gratitude for making so many nice things for me. And the ring is a good idea for such a gift :-)

I've got a pretty cute ring and it will be a good match at least for two my necklaces Fleur-de-lis and Silver Rain.


Каблучка нашвидкуруч, або Як поніжити мої ручки 


Днями мені спала на думку нова теорія щодо моєї прихильності до виготовлення каблучок. Якось я казала, що ніколи не любила їх носити і на той момент це було цілковитою правдою. Але з розвитком вміння нанизувати моє ставлення змінилося. Під посиланням "rings" будь хто може побачити декілька виготовлених каблучок і більшість з них я навіть із задоволенням  надягаю час від часу.
Що там до моєї теорії? Зараз я думаю, що мої руки просто заслуговують на те, щоб їх трохи побалували якимось подарунком на знак подяки за те що вони роблять для мене так багато гарних речей. І каблучка - гарна ідея для такої відзнаки:-) 

У мене вийшла доволі мила каблучка яка гарно поєднуватиметься принаймні з моїми двома намистами "Fleur-de-lis" та "Срібний дощик"


This project is very quick especially if all you need for it is at hand. I used this tutorial but changed the upper row of the seed beads.  Instead of 11/0 I added two archs of 12 15/0 seed beads. Then joined the 5th and 6th 15/0 seed beads with the middle 11/0 of the previous row.
Проект цей дуже швидкий особливо якщо під рукою є все для нього необхідне. Скористалася цим майстер класом, але змінила верхній ряд бісерин. Замість бісеру 11/0 я додала дві арки по 12 бісерин 15/0. Потім з'єднала 5 і 6 бісерини арок з середньою бісериною 11/0 попереднього ряду.

30 January 2018

Fleur-de-lis NecklaceAs a rule, if I have any sewing on my table I plan doing that at weekends. And now I have a top cut the previous days off. But after waking up on Saturday I didn't feel like sewing as well as going shopping or leaving house on any reasons at all. I don't like these days. I know if I am in that mood in the morning, in the evening I will think and count how many things I could do during the day but did none. These days are called lazy or life-burning. So if on such a day I suddenly want to do at least something, I  plunge into it without no pondering. Last weekend was devoted to some endless sweater knitting and  this very beautiful Fleur-de-lis Necklace.
Намисто "Fleur-de-lis"


Зазвичай, якщо у на моєму столі є щось покроєне, на вихідні я планую його пошити. І зараз у мене є топ, розрізаний ще на попередніх вихідних. Але, прокинувшись суботнього ранку у жодного бажання шити не у мене не з'явилося так само як і піти по крамницях або просто вилізти з хати. Я подібні дні не люблю. Бо знаю, що якщо в мене зранку такий настрій, це означає, що ввечері я буду думати і рахувати, скільки всього можна було б зробити протягом дня, але не було зроблено нічого.
Такі дні називаються лінивими або життя-спалюючими. Тому якщо в такий день мені раптом закортить взятися до хоч якоїсь справи, я поринаю в неї без жодних роздумів. Минулі вихідні були присвячені безкінечному плетінню светра та нанизуванню цього гарного намиста Fleur-de-lis (назва так гарно звучить французькою, не хочу перекладати :-))The pattern from Beadwork magazine August/September 2015 from Barbara Falkowits and Amy Haftkowycz. 
I had all the materials at hand although replaced firepolished beads for 4 mm pearls and instead of the rondelles I used 10/0 seed beads. I also used super duos of two colours, and two more colours of 10/0 seed beads. 
I have one note. As the top fringe is not stiff 9 at least in my necklace), the  central motifs bend inside when wearing the necklace. maybe because otf the pearls.Модель з журналу Beadwork Серпень/Вересень 2015 від Barbara Falkowits і Amy Haftkowycz.
У мене булли під рукою всі матеріали хоча я і замінила намистини firepolished на 4 мм перлини і замість ронделів використала бісер 10/0. Також використала супер дуо двох кольорів та ще два кольори бісеру 10/0.
Одне зауваження. Оскільки верхні китиці не жорсткі (принаймні у моєму намисті), коли вдягаєш намисто, центральні елементи загинаються всередину, можливо через перлини.

22 January 2018

Twist Peyote Bracelet, or Social Nets' Benefit
Suddenly I found out that social nets can be used not only for fun and communication with the world... They also can bring some benefit.
And it means that at last my FB account became pretty useful. I registered there a little more than two years ago to vote for my pupils in some contest but since then the account looked pretty orphan: I hardly visited it five times a year. In the end of the previous year I found there four groups whose interests touched my soul... or ego :-) One of them is devoted to new beading technique, Twist Peyote - not Crochet. And today I've got the outcome from being the member of that group as made the bracelet with that stitch. To get more from the sample I decided to bead it in the colours similar to this one. Why? Because I wanted to make some kind of a transformer. I planned to take two bracelets with the same clasps and then to wear them either as two bracelets or as a necklace. That half tila piece surely begged to stick to the neck and I didn't want to buy as many those beads as it would be enough to make at least a choker :-) 


Браслет в техніці перекручений пейот, або Користь від соціальних мережНесподівано з'ясувалося, що соціальні мережі можна використовувати не лише заради розваг та спілкування з усім світом... Від них можна отримати певну користь.
І це означає, що нарешті мій профіль на Фейсбуці став доволі корисним. Я там зареєструвалася десь трохи більше ніж два роки тому, щоб проголосувати за моїх учнів в якомусь конкурсі, але з того часу профіль виглядав сирітським: навряд чи я його відвідувала більше п'яти разів на рік. Наприкінці минулого року я знайшла там чотири групи, чиї інтереси торкнулися моєї душі... або его :-) Тема однієї з них присвячена новій техніці нанизування - перекручений пейот без плетіння гачком. І сьогодні я отримала результат від того членства оскільки сплела браслет цією технікою. Щоб отримати від зразка якнайбільше, вирішила сплести його в кольорах подібних до цього браслету. Навіщо? Тому що захотіла зробити такий собі трансформер. Запланувала взяти два браслети з однаковими застібками і потім носити їх або як браслети або як намисто. Ті половинки тіли прямо таки палали бажанням пригорнутися до шиї, а я не хотіла купувати їх достатньо для того, щоб нанизати принаймні нашийник :-)All what a person should know about this technique you can find in this and this videos. I like both but the first one has better quality.
It is the simplest rope I could make. The technique has more complicated variations which I'd love to learn as well.Все що людині потрібно знати про цю техніку, можна знайти в цьому і цьому відео. Мені подобаються обидва, але перше має кращу якість.
Це найпростіший джгут, який можна було сплести. Техніка має і більш складні варіації, які б я із задоволенням також засвоїла.

14 January 2018

Red Dress, or... One More Red Dress :-)

I am not able to answer the question how many outfits of the same colour a person needs or should afford. When I was young, I used any chance to read something about the right ways to choose the suiting colours, about their combinations and about pairing the clothes in general. I even read "Illustrated Encyclopedia of Fashion" because was curios how all that worked and works.
Here I've already written a couple of times about my ideas as for the colour's preferences. But anyway when it goes about buying some new fabric, I cannot invent anything more original than red purple of blue :-) At some period of time it bothered me from that point of view that yet I like diversity in colour style. Besides, I agree with my tailoring teacher who, commenting my intention to sew a red coat, said almost thirty years ago, "Oksana, to have a red coat is a perfect idea but if you have it as one more so start with some neutral colour". She meant that wearing red is enjoyable when it is temporal, and anybody is getting tired of the colour and the eye needs some rest. It is true... absolutely true... but when I am going to buy some new fabric, my first choice is red anyway :-) 
Maybe to justify my attachment to the colour at some moment it occurred to me to search how many red hues are... I didn't find the exact number (who is more persistent, you can help me:-)) but I thought that their variety is entire indulgence in my choosing the same colour more or less regularly for sewing.


(All about the necklace is here, the earrings - here.
Все про намисто - тут, сережки - тут.)

Червона сукня, або... Ще одна червона сукня :-)


Я не в змозі відповісти на питання, скільки предметів одягу одного кольору потрібно людині.. або вона може собі дозволити. Коли я була юнкою, використовувала будь яку можливість щось почитати як правильно добирати кольори що пасують, як вони комбінуються і як взагалі треба поєднувати одяг. Я навіть прочитала "Ілюстровану енциклопедію моди", тому що було цікаво як все ж таки все це працювало і працює.
І тут я вже пару разів висловлювала свої думки щодо вибору кольорів. Але все одне як крокую купувати якусь нову тканину нічого оригінальнішого за червоний фіолетовий чи синій вигадати не можу :-) В певний період мене це трохи турбувало з тої точки зору, що я все ж таки люблю розмаіття кольорів. Крім того, я згодна з моїм вчителем з кравецтва, яка майже тридцять років тому, так прокоментувала мій намір пошити червоне пальто: "Оксано, мати червоне пальто то чудово, але якщо воно ще одне, тому почни з якогось нейтрального кольору". Вона мала на увазі, що носити червоне із задоволенням можна лише тимчасово і будь хто втомлюється від кольору і око має відпочити. Це правда... чистесенька правда... але коли я іду купувати якусь нову тканину, все одно мій перший вибір - червоне :-) 
Можливо, щоб якось виправдати мою прив'язаність до кольору спало мені якось на думку поцікавитися, скільки ж існує відтінків червоного... Точної цифри не знайшла (хто більш наполегливий, можеш мені допомогти:-)), але подумала, що їхня різноманітність є вже достатнім потуранням для того щоб я більш чи менш регулярно обирала один і той самий колір для пошиття :-)
It seems to me the chosen hue of red here is cardinal (although as they say it depends on how true your monitor is).
The dress #111 is from one of my last year favourite issues Burda 8/2017. I can't but say that since this issue I didn't miss any. I see a lot of things I would make and it happens not often.
The fabric is very interesting. It is double sided knits. One side is grey jersey and the other is also jersey but it is red and has suede surface. Incredibly pleasant to touch and to work with as well. I'd love to buy the same fabric of other colours.
The pattern has a lot of seams including many darts but thanking that suede texture they are not seen very much, the dress just has great fitting.

Як на мене, обраний відтінок червоного тут - кардинальский (хоча, як вони кажуть, це залежить від того, як показує ваш монітор).
Сукня 111 з одного з моїх улюблених випусків Burda 8/2017. Не можу не сказати, що з цього числа я не пропустила жодного. Бачу багато речей які хотілося б пошити, а таке буває не часто.
Дуже цікава тканина. Це двосторонній трикотаж. Одна сторона - сіре джерсі, а інша - теж джерсі, тільки червоного кольору і з замшевою поверхньою. Неймовірно приємна на дотик і, так само, і  в роботі. Я б із задоволенням купила таку ж тканину інших кольорів.
Модель має багато швів включно з численними витачками, але завдяки такий текстурі тканини вони не дуже впадають в очі і сукня просто має гарну посадку.
I only lengthened the sleeves. When sewing I followed the instruction but as I don't remember when I sewed such a collar, took some photos of the process.

Тут я тільки подовжила рукава і шила за інструкцією, але оскільки не згадала, коли обробляла такий комір, зробила декілька фото.At the next step I thought I hardly would prevent the inner seams allowances of the collar and the facing from rolling so instead of final stitching the collar on the machine, sewed those allowances by hands.На наступному етапі я подумала, що не зможу запобігти скручуванню внутрішніх припусків на шви коміра та общивки, тому замість кінцевого настрочування коміру на машинці, пришила ті припуски руками.The dress required quite much handy work. The mentioned above collar, the back ends of the collar which were sewed to it, the slit's edges, sleeves' and skits' hems were processed by hands.


Було зроблено доволі багато ручної роботи. Вже згаданий вище комір, задні кінці коміра, які були до нього пришиті, краї шліци, підгибка низу рукаві та спідниці - все було підшито вручну.

10 January 2018

Ruffled Plaid Blouse, or Country ChristmasWhile sewing the blouse my head was full of thoughts because I haven't had such a long lasting project for ages so had more than enough time for various considering. And meantime our Julian Christmas came and, finally, what a surprise!, the blouse turned out to be a real mainstream. Because it matches very much the imaginary celebrating somewhere in the country-house embellished with handmade decor. If there are people who enjoy looking through tons of photos and advices in the Internet how to make herself wooden deer and snowmen; stylised snowflakes; candlesticks; displays for photos and postcards; crocheted and sewed tree ornaments, drink coasters; embroidered pillows and doilies, then I am, certainly, in the first top ten of such girls:-) The only thing I would excluded from that list - the necklace made of macaroni... it is too much even for me. Once upon a time my brother, with the best intentions!, gave me as a gift a balloon with the liquid whose producers promised to provide me with a nice tree garland after pressing the spray. But, in fact, it looked like as row pasta hanging around the branches to dry. My sense of humour was exhausted quickly while looking at that, so the "pasta" was sent to the litter bin pretty fast. Because Christmas handmade yet deserves to have some touch of glamour although it is just country :-)


Блузка в клітинку зі шлярками, або Різдво за містом

Поки шила цю блузку думок було безліч, бо такого довготривалого проекту вже у мене давненько не було, тож часу на різні міркування вистачило. Дотягнула я це пошиття до самого нашого юліанського Різдва і, зрештою,  блузка вийшла в тему. Тому що дуже пасує до такого собі уявного святкування десь в заміському будиночку вбраному у хендмейдні прикраси. Якщо є люди, які отримують задоволення від перегляду в Інтернеті неймовірної кількості фото та порад зробити самій дерев'яних оленів, снігових баб, стилізованих сніжинок, свічників, екранів для фото та листівок; плетених та пошитих ялинкових прикрас; підставок під чашки та склянки; вишиті подушки та серветки, то я, безумовно, в першій десятці таких панянок. Єдине, що  в той список рукотворів я б не вносила - це намиста з макаронів, це вже занадто навіть для мене. Якось мій брат, з найкращих мотивів!, подарував мені балончик з рідиною, виробники якої обіцяли що при натисканні я отримаю гарну гірлянду для ялинки, але насправді, виглядало це як недоварений вермішель розвішаний на гілках для висихання. Мого почуття гумору вистачило ненадовго тож "вермішель" було відправлено на смітник. Адже різдвяний хендмейд все ж таки має певний рівень гламуру хоча і заміського:-)I used to sew sportive blouse of the fabric with floral print so when I saw the romantic model #117 in Burda 9/2017 made of plaid material it was doomed to be made.
It is seen my plaid is not symmetrical but before cutting some conditional centre of symmetry should be chosen anyway.


Я колись шила спортивну блузку з тканини з квіточками, тому щойно побачила романтичну модель 117 з Burda 9/2017 з тканини в клітинку, вона була приречена на пошиття.
Видно, що клітинка на моїй тканині несиметрична, але хоча б якійсь умовний центр симетрії перед кроєм вибрати все одно варто.
Despite the plaid asymmetry the lines on the sleeve cups between the marks as well as along the side seams should coincide anyway too.


Незважаючи на асиметрію клітини лінії на окатах рукавів між мітками так само як і вздовж бокових швів мають збігатися.
The biggest pin in the rear (maybe it is rude and I don't curse but as I am not a native English speaker, I don't feel that) became the processing of the ruffle. I won't tell how many times I postpone the work because couldn't sew the details  right as it would sound as if a small ruffle could win an adult tailor.
But used some tricks. I stitched the interfacing to the blouse to prevent it turning out because the ruffle is quite heavy. And then sewed the ruffle's plait with few stitches to the blouse.
Найбільшою скалкою в одному місці виявилася обробка шлярки. Не буду розповідати скільки разів відкладала роботу через те, що не могла правильно позшивати деталі, бо здаватиметься що маленька шлярка могла перемогти дорослу кравчиню.
Але декілька прийомчиків є. Настрочила обшивку до блузки, щоб вона виверталася, тому що шлярка доволі важка. А потім декількома стібками пришила складку шлярки до блузки.


As my fabric is very soft and pleasant to the body but thick enough for the blouse, the cuffs were not reinforced, only the bands. And if I didn't sew the blouse so long and wanted to finish it at last, I would do the cuffs in different way. In my case it would be better to join the upper cuff and the band, press the seam open, do the same with the down detail, then join these details and only then sew the cuffs to the sleeve as one detail.


Оскільки тканина моя дуже м'яка і приємна до тіла, але товстувата для блузки, манжети я не укріплювала прокладкою, лише планки. І якби я не шила блузку так довго і не хотіла її якнайшвидше закінчити, я б манжети обробила по іншому. Для такого випадку спочатку з'єднала б планки з нижніми частинами, розпрасувала шви,  потім вже їх зшила між собою і пришивала б до рукавів як одну деталь.The upper collar, cuffs' band and sleeves' cut bias bindings were cut of the scrap fabric.
As the ropes of the collar turned out to be too dense to sew their edges inside, I just burnt them.Верхній комір, планки манжет та обшивки розрізів рукавів були покроєні з рештків іншої тканини.
Оскільки зав'язки коміра виявилися надто щільними, щоб зашити краї всередину, я їх просто опалила.The blouse meant to be a pair for these tweed trousers, which I haven't worn yet up to now, but then I liked it even better with the skirt from an old suit.
The wonderful accessories to the blouse are the peyote brooch, that could be called poinsettia instead of Autumn flower when it goes about Christmas:-), and a set of the necklace and the earrings.
I've never celebrated Christmas in a country house distant from civilisation, it was just a fantasy but who knows...  I used to make many handmade items of decor and already have a blouse... Maybe next step will be the celebrating ...


Блузку було призначено до цих твідових штанів, які я досі і не вдягала жодного разу. Але в поєднанні зі спідницею від старого костюму мені сподобалося навіть більше.
Чудовими доповненнями до блузки є брошка, яку можна назвати пуансетією замість осінньої квітки, якщо йдеться про Різдво:-), та набір з намиста та сережок.
Я ніколи не святкувала Різдво у віддаленому від цивілізації будиночку, це була лише фантазія, але хто знає... Я ж колись наробила купу рукотворних прикрас і вже маю блузку... може наступним кроком буде таке святкування...

30 December 2017

Rectangle Rivoli Earrings, or Mulled Wine"The day was good for photographing but very freshening, I'd rather say too much. So instead of beer the drink of the day was mulled wine...
After drinking of which it became obvious why in some restaurants they have long benches instead of chairs :-))"
These words are accompanying my photo of a glass of mulled wine (Gluhwein and we call it Glintwein here) I tasted few years ago in Cesky Krumlov on a chilly day in the middle of summer. A magic place indeed and the beverage suited the atmosphere of the town and the weather. Except the obvious usefulness of the hot wine on cold days I also enjoy its  aroma, viscous and decoying, because am fond of spices, and the deep Bordeaux colour :-) 
The end of year for me is always the best time to remember nice things happened in my life. It doesn't the matter if they are recent or went some time ago. So when I decided I wanted to bezel a rectangle rivoli, the choice of its colour was, no doubt, spelled by that recollection. 
On wearing such a pair of earrings I guess it is easy to imagine myself a nice lady walking around those picturesque streets and window shopping :-) 

Сережки з прямокутним ріволі "Глінтвейн"

"День був гарний для фотозйомки, але вже дуже свіжий, я б навіть сказала аж занадто. Тому напоєм дня стало не пиво, а глінтвейн...
Після того, як його було випито, стало зрозуміло, чому у них в деяких ресторанах замість стільців стоять лавки :-))"
Ці слова супроводжують моє фото склянки з глінтвейном (німецькою виявляється Gluhwein, звучить так собі, а англійською ще не цікавіше:-)), який я смакувала декілька років тому у Чеському Крумлові прохолодної днини в середині літа. Місце справді чарівне і напій дуже пасував атмосфері містечка і погоді. Крім очевидної користі гарячого вина у холодний день я ще полюбляю його аромат, тягучий і оманливий, бо повернута на спеціях, а також  колір, глибокий бордо :-)
Кінець року для мене завжди найкращий час, щоб згадати приємні речі, які траплялися в моєму житті, і їхня давність не має значення.Тому, коли я вирішила спробувати оплести прямокутний ріволі, вибір кольору був навіяний саме цим спогадом.
Вдягнувши таку пару сережок, думаю доволі легко уявити себе милою пані, яка прогулюється тими мальовничими вуличками і витріщається на вітрини колоритних крамничок...:-)The idea of the earrings belongs to +Erika and I used this tutorial but modified the pattern to some degree. I wanted to emphasise the shape of the rivoli 8/0 seed beads were substituted for 3 mm firepolished. It led to the substitution some pearls for 4 mm firepolished beads. I also refused from one repeat of seed beads arch.Ідея сережок належить +Erika і я користувалася цим майстер класом, але до певної міри змінила модель. Щоб підкреслити форму ріволі, бісер 8/0 був замінений на намистини firepolished 3 мм. А це призвело до необхідності замінити декілька перлів на firepolished 4 мм. Також я відмовилася від одного повтору бісерних арок.